Belangenverdediging

Spreekbuis van de Limburgse bedrijven

VKW Limburg verdedigt de belangen van zijn leden in concrete dossiers met focus op Limburg, maar gaat geen enkel relevant thema uit de weg.

We staan bij alle betrokken partijen bekend als een gewaardeerd gesprekspartner en een vurig pleitbezorger. We houden voortdurend de vinger aan de pols van het bedrijfsleven en stemmen vorm en inhoud van ons discours permanent af op de behoeften van onze leden. 

Deze aanpak werpt vruchten af. We realiseerden doorbraken, versnelden de besluitvorming of keerden het tij in het voordeel van onze Limburgse bedrijven in menig dossier.

Maar ook...

Hebben jij of je bedrijf individuele vragen of probleemdossiers? Ook dan staat VKW Limburg met eerstelijnsadvies voor jou klaar en zoeken we mee naar een oplossing.

CONTACT

Johan Schildermans

   Johan Schildermans
   manager belangenverdediging
    
   tel: 011 24 95 09
   email: johan.schildermans@vkwlimburg.be 

 

Ruben Lemmens

   
   Ruben Lemmens

   gedelegeerd bestuurder
    
   tel: 011 24 95 23
   email: ruben.lemmens@vkwlimburg.be