Op deze pagina bundelen we andere nuttige en aanbevelingswaardige infosites voor bedrijven in het kader van de Coronacrisis.

 

www.info-coronavirus.be
Centrale infosite voor België van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid

Nationaal Crisiscentrum

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)

VBO
Impact Coronavirus op ondernemingen – wegwijs

ACERTA
Alle veelgestelde vragen en updates (gevolgen als werkgever)

DELOITTE
Impact op uw werknemers, uw activiteit en uw financiën – updates, schematische overzichten, …

IDEWE
Adviezen, richtlijnen en informatie-updates rond preventie- en gezondsheidsmaatregelen in tijden van corona als werkgever

FOD WASO
Arbeidsrechtelijke updates, certificaten grensarbeid, hoe omgaan als werkgever met corona- of griepsymptomen bij werknemers,…

FOD Buitenlandse zaken – Reisadviezen

Vlaamse overheid
Verzamelsite rond Covid-19

Flanders Investment & Trade
Implicaties voor Vlaamse exporteurs op hun internationale activiteiten. Centraal meldpunt vooor vragen exportadvies-corona@fitagency.be 

Agentschap Zorg en Gezondheid
Algemene adviezen, richtlijnen en affiche met de 7 voorzorgsmaatregelen

Vlaamse overheid
Verzamelsite rond Covid-19

Departement omgeving
Noodbesluit ruimtelijke planning, complexe projecten, plan-m.e.r. en leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten

Agentschap Zorg en Gezondheid
Algemene adviezen, richtlijnen en affiche met de 7 voorzorgsmaatregelen

 

button corona wegwijs