Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste steunmaatregelen die de overheid voorziet i.h.k.v. de coronacrisis. Een gestructureerd overzicht van alle fiscale, financiële en sociaalrechterlijke maatregelen vind u ook op deze website van Deloitte.  

FEDERAAL

Overzicht: Federale regering beslist breed sociaal-economisch steunpakket

FISCAAL
Een overzicht van alle fiscale maatregelen inzake belastingen en voorheffingen, btw, voorafbetalingen en douane & accijnzen vindt u op deze website van de FOD Financiën. KMO-vennootschappen kunnen tot eind 2022 ook gebruik maken van de verhoogde investeringsaftrek van 25%. 

FINANCIEEL
De staatswaarborgregeling voor kredieten aan bedrijven met een looptijd van maximaal 12 maanden werd verlengd tot en met 31 december 2020. Daarnaast kwam er een aanvullende staatswaarborgregeling voor nieuwe kredieten van KMO’s met een looptijd van 12 tot 36 maanden en die 80% van een eventueel verlies dekt. De garantieregeling wordt verlengd tot 30 juni 2021. Ook het bestaande moratorium voor ondernemingskredieten (betalingsuitstel) zal in overleg met de financiële sector worden verlengd. Zie o.a. de website van Febelfin voor FAQ en contactpunten banken. Personen in een statuut van zelfstandige die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus, kunnen een beroep doen op verschillende maatregelen, zoals het overbruggingsrecht. Zie voor meer details deze pagina’s van de RSVZ en de toelichtingen op de website van VLAIO.    

VERZEKERINGEN 
Ook de verzekeringssector levert inspanningen. Zij wijzen erop dat sommige verzekeringsdekkingen er reeds in voorzien om de premie aan te passen aan gereduceerde activiteiten. Daarenboven kunnen bedrijven bij betalingsproblemen steeds in overleg gaan met hun verzekeraar. Zie ook dit handig overzicht met praktische tips van AlliaVHS.

HERVERZEKERING HANDELSKREDIET
De regering bereikte op 21 april een protocolakkoord met Credendo, Assuralia en de private kredietverzekeringsondernemingen om kortlopende handelskredieten te laten herverzekeren door de Belgische Staat. Dit om er voor te zorgen dat de kredietverzekeringsondernemingen de kredietlijnen op een adequaat niveau vasthouden en zo de bedrijven in deze uitdagende economische marktomgeving te ondersteunen. De Europese Commissie heeft de steunmaatregelen van Credendo voor de Belgische economie, de nieuwe financiële garantie ‘Credendo Bridge Guarantee’ en het herverzekeringsprogrammagoed gekeurd. Meer info bij Credendo en in het persbericht hierover van de Nationale Bank. De garantieregeling voor kredietverzekeringen wordt verlengd tot 30 juni 2021.

VLAAMS

Naast de diverse maatregelen rond uitstel van betalingsverplichtingen bundelt deze website van VLAIO alle actuele Vlaamse, maar ook federale, lokale en sectorale ondersteuningsmaatregelen voor bedrijven die n.a.v. het coronavirus werden getroffen. Het gaat o.m. om het nieuwe Vlaamse beschermingsmechanisme, het overbruggingsrecht, premies van steden en gemeenten en maatregelen ter ondersteuning van de nood aan extra financiering.

Meer info vind je ook in de subsidiedatabank van VLAIO.

 

button corona wegwijs