2020 OCL AFB WEBSITE

Ondernemingsclub Lanaken (OCL)

Door de organisatie van informatievergaderingen en bedrijfsbezoeken biedt de Ondernemingsclub Lanaken een ontmoetingsforum voor de bedrijfsleiders van Lanaken. Daarnaast neemt de Ondernemingsclub het op voor de belangen van de lokale bedrijven.

De Ondernemingsclub Lanaken richt zich in eerste instantie tot alle bedrijven van de gemeente die gevestigd zijn op een industrieterrein. Ook bedrijven die niet gelegen zijn op een industrieterrein maar die 5 werknemers tewerkstellen, zijn welkom.

Lid worden en ledenlijst

Het jaarlijks lidmaatschap bedraagt € 150 voor bedrijven met minder dan 10 werknemers, € 200 voor bedrijven tussen 11 en 20 werknemers,  € 300 voor bedrijven tussen 21 en 50 werknemers en tenslotte € 400 voor bedrijven met meer dan 50 werknemers.

Als lid van OCL geniet je van:

  • GRATIS deelname aan de activiteiten (voor max. 2 personen/bedrijf) of tegen gunsttarief. Elk jaar plannen we een vijftal activiteiten.
  • GRATIS het magazine Kunstlaan 16 met hierin o.m. de katern lokaal en het ledennieuws van de 21 ondernemingsclubs in Limburg.

Klik hier voor de ledenlijst.

Download hier het lidmaatschapsformulier.

Contact

Ruben Grauls
coördinator ondernemingsclubs

VKW-Portretten-natuurlijk-20190513-kleur-hr-056

tel: 011 24 95 29
email: ocl@vkwlimburg.be       

  

                                       
STRUCTURELE PARTNERS:

2020 OCL sponsors