VKW LIMBURG BEMIDDELINGSKAMER VOOR CORONA-CONFLICTEN

VKW Limburg stelt haar bestaande bemiddelingskamer voor familiebedrijven ook open voor corona-bemiddeling. Bemiddeling kan -  zeker in deze uitdagende tijden – gelden als duurzame oplossing voor vele zakelijke conflicten.

Conflicten tussen bedrijven onderling, naar aanleiding van cashflowproblemen en andere zakelijke geschillen door de coronacrisis, steken meer en meer de kop op. De onuitgegeven situatie dwingt de betrokken ondernemingen tot een aangepaste aanpak voor een duurzame oplossing van deze problemen. Al te snel naar de rechtbank stappen is sowieso zelden de juiste oplossing vanuit commercieel oogpunt. VKW Limburg wil mee bijdragen aan de continuïteit van onze Limburgse bedrijven in deze crisis. VKW Limburg opent daarom de deuren van haar bestaande bemiddelingskamer voor een veel ruimer scala van zakelijk conflicten. Vanuit die relevante ervaring worden bedrijven die in een contractueel conflict verwikkeld zijn voortaan op een discrete manier begeleid.

In het artikel ‘Bemiddeling als duurzame oplossing’ maken wij uw wegwijs in de wereld van bemiddeling, duiden we op een vaak voorkomend juridisch misverstand omtrent ‘overmacht’, bieden we u een stappenplan in geval van zakelijke (corona-)conflicten, leggen we u uit wie u kan helpen als u er toch niet uit geraakt en wat VKW Limburg daarbij voor u kan doen.

Zie ook het persbericht naar aanleiding van de lancering van de bemiddelingskamer voor coronaconflicten.


Bedrijven die meer informatie wensen, of op een discrete wijze het nut van bemiddeling voor hun case willen aftoetsen, kunnen steeds contact opnemen met:

  • Koen Hendrix, directeur VKW Limburg en Expertisecentrum Familiebedrijven, koen.hendrix@vkwlimburg.be, T. 011 24 95 03 of M. 0476 28 23 04
  • Simon Cox, junior manager belangenverdediging en communicatie, simon.cox@vkwlimburg.be, T. 011 24 95 20 of M. 0494 36 85 52

 

button corona wegwijs