SOCIALE VERKIEZINGEN – HERNEMING

In de uitzonderlijke context van COVID-19 werd beslist om de kalender van sociale verkiezingen in mei 2020 tijdelijk op te schorten. Volgens het advies van Nationale Arbeidsraad (NAR) van 24 maart werden de verkiezingen uitgesteld naar de periode van 16 tot 29 november 2020, rekening houdende met de evolutie van de gezondheidssituatie door het coronavirus.

De verkiezingskalender werd opgeschort vanaf dag X+36, de dag na de laatste nuttige dag voor indiening van de kandidatenlijsten (die niet mogen worden kenbaar gemaakt). De zogeheten periode van ‘occulte bescherming’ (waarin alle ontslagen sterk worden afgeraden) werd eveneens opgeschort. Ook inzake de impact op beschermingsvergoedingen en de deelname van uitzendkrachten werden afspraken gemaakt.

De verkiezingsprocedure hernam op de nieuwe dag X+36, bepaald door de nieuwe dag Y die overeen zou komen met dezelfde dag(en) binnen de oorspronkelijke veertiendaagse in mei.

Op 13 mei werd het wetgevend kader hieromtrent gepubliceerd. De datum van het einde van de opschorting en de modaliteiten volgens de welke de procedure moeten worden hernomen, werden bepaald bij een Koninklijk besluit van 15 juli 2020.

Op 30 oktober publiceerde de FOD WASO een aantal richtlijnen voor een veilig verloop van de verkiezingsprocedure in Corona-context, na akkoord hierover tussen de sociale partners. Het betreft o.a. de mogelijkheid om een akkoord te sluiten over het stemmen elektronisch of per brief, de aanpassing van de stembureaus en de verzending van stembiljetten.


button corona wegwijs